Ophold i Handest

Kørestole

Vognene i MHVJs veterantog er konstrueret på et tidspunkt, hvor man ikke i indretningen tog hensyn til befordring af kørestole, men vi har i al den tid, veteranbanen har eksisteret, bestræbt os på at finde løsninger, så også handicappede medborgere kan få en tur med veterantoget.

Vi kan ikke tilbyde transport i alle tog, men vi har mulighed for at indsætte enkelte vogne med ekstra plads, der kan benyttes af kørestolsbrugere og eventuelle ledsagere, såfremt vi får besked om det i forvejen.

Hvad enten det gælder enkelte kørestolsbrugere eller grupper fra eksempelvis institutioner og plejehjem, er det således vigtigt, at man i god tid inden besøget på veteranbanen kontakter veteranbanen og træffer de fornødne aftaler.

Barnevogne og cykler

Veteranbanens tog medfører som hovedregel en vogn med "rejsegodsrum". Barne- og klapvogne samt cykler SKAL befordres i dette rum og må ikke medtages i vognenes passagerafdelinger, da de dels spærrer for adgangen gennem toget, dels skrammer og ridser sæder og paneler i vognene. Dette gælder også barne- og klapvogne i sammenklappet stand; dog må børn i "lift" gerne medtages i toget og placeres på sæderne.

Befordring af barnevogne og cykler i togets rejsegodsrum sker ved henvendelse til togpersonalet inden afgang. I enkelte tilfælde kan togføreren anvise plads til barnevogne og anden bagage på een af togets åbne endeperroner.