Rullende materiel
MHVJ råder over et bredt og repræsentativt udsnit af materiel fra de danske privatbaner, som det har set ud gennem de seneste 100 år.