Aktuelt om og fra MHVJ
  Handest station i sine velmagtsdage

Handest station fredet

MHVJ har i dag fået brev fra Slots- og Kulturstyrelsen om, at Handest statioin er fredet.

Fredningen omfatter Handest stationsbygning med brændeskur og plankeværk samt de nære omgivelser, herunder den støbte betonperronforkant og læsserampen ved pakhusdelen.

Den miljømæssige værdi knytter sig til det velbevarede stationskulturmiljø i Handest samt til beliggenheden langs jernbanestrækningen Mariager – Faarup – Viborg, hvor anlægget bidrager til forståelsen af det samlede privatbanespor.

Slots- og Kuturstyrelsen har nogle anbefalinger til mindre ændriner, der vil føre bygningen helt tilbage til den oprindelige stil. Det er anbefalinger MHVJ tager med i det videre arbejde, hvor vi håber, at få skaffet midler til at kunne få hele området omkring stationsbygningen kan få en tiltrængt opfriskning på kortere tid, end vi nok selv kan formå.